Psykolog Charlotte Jensen

Ring nu: 41 44 13 75

Psykolog Charlotte Jensen

Andre behandlinger

Forældre til et barn med handicap eller kronisk sygdom

Jeg har en specialiseret viden og erfaring med at hjælpe forældre, som har et barn med handicap, kronisk eller alvorlig sygdom. Jeg har skrevet bogen Det kronisk syge barn – og livet i familien og er medforfatter til Smerter hos børn – indsigt, mestring, lindring. Desuden har jeg skrevet artikler om emnet og samarbejder med adskillige patientforeninger.

Det er individuelt, hvad der fylder, når man har et barn med handicap, kronisk eller alvorlig sygdom. Det kan fx være sorgen på egne vegne eller på barnets vegne. Angsten for hvordan sygdommen udvikler sig. At skulle give sit barn medicin i hjemmet og håndtere udfordringer/konflikter i den forbindelse. Håndtere barnets angst på hospitalet (fx ved blodprøver). Eller hjælp til at håndtere ressourcekrævende kampe med systemet.

En stor udfordring for de fleste er desuden, hvordan man kan tage vare på sig selv, parforholdet og evt. raske søskende, samtidig med, at man har et handicappet eller kronisk sygt barn. I mange tilfælde vil det være vigtigt, at jeg i terapien arbejder med dig som forælder, mens det i andre tilfælde er mere hensigtsmæssigt, at jeg arbejder med dit barn.

Terapi til forældre

Terapien kan udforme sig meget forskelligt afhængigt af problemstilling, hvem du er som person, og hvad du har behov for. For nogle giver det rigtig god mening at skrive – fx dagbog/breve, som vi arbejder terapeutisk med. For nogle er det givtigt at udtrykke sig kreativt gennem fx tegneterapi.

For andre handler det mere om at lære at rumme og være i dét, der er, og hvor det at dele sine inderste tanker og følelser kan være en stor udfordring. For atter andre handler det mere om at få konkrete redskaber – fx til at støtte raske søskende; til at tage vare på sig selv, så man ikke brænder ud; eller til at håndtere behandlingsprocedurer i hjemmet.

Gennem terapi kan du som forælder bearbejde de tab, den afmagt og de ofte svære følelser, du kan opleve, når dit barn har en kronisk sygdom. Du kan få sat ord på følelser og tanker, få udtrykt dem og herved opleve, at de ændrer sig og oftest begynder at fylde mindre. Desuden kan du få konkrete redskaber til at støtte din egen mestring af den svære situation og de ofte omfattende udfordringer, som du kan opleve i dagligdagen.

Andre behandlinger

15 min. gratis samtale

Du er altid velkommen til at ringe til mig og få 15 minutters gratis samtale over telefonen, hvor du kan:

Ring nu: 41 44 13 75

15 min. gratis samtale

Du er altid velkommen til at ringe til mig og få 15 min. gratis samtale over telefonen, hvor du kan:

Ring nu: 41 44 13 75

Klinikken i Højbjerg

Klinikken i Højbjerg i rolige omgivelser med gratis parkeringsplads ved huset.

Hyggeligt venteværelse

Klinikfællesskabet med et hyggeligt venteværelse, hvor du kan lande inden samtalen.

Behagelig atmosfære

Terapi til børn, unge og voksne ved Psykolog Charlotte Jensen

Scroll to Top