Mine bøger:

Charlotte Jensen er cand.psych. fra Århus Universitet og har en 3-årig tegneterapeutisk efteruddannelse med fokus på chok-traumebehandling. Hun har haft egen praksis siden 2006 samt en deltidsstilling i Det Palliative Team på Århus Sygehus siden 2008, hvor hun arbejder med døende og pårørende.

Charlotte har desuden erfaring fra Kræftrådgivningen i Århus 2002-2007, hvor hun blandt andet har haft børnegrupper for raske søskende til børn med kræft. Hertil kan føjes adskillige undervisningsopgaver for patientforeningerne: Gigtramte Børns Forældreforening, Bløderforeningen, Sjældne Diagnoser og Parkinsonforeningen.

Det kroniske syge barn - og livet i familien

Dansk Psykologisk forlag, 2011

Når et barn er født med eller får konstateret en kronisk sygdom, sættes mange ressourcer ind for at hjælpe barnet. Langt mindre fokus har der været på den øvrige familie – især de raske søskende, som også pludselig får vendt op og ned på hverdagen. Det råder denne bog bod på.

Det kronisk syge barn – og livet i familien handler om hele familiens trivsel og behov fra tiden omkring diagnosen med alle de svære følelser – chokket, krisen og tabene til den efterfølgende hverdag med ændrede roller og livsvilkår.

Hvordan kan man finde ressourcerne til at drage omsorg for sig selv, værne om parforholdet eller til at støtte og anerkende de raske søskende i deres liv, når man samtidig har et barn, der lider af en kronisk og måske smertefuld og dødelig sygdom? Og hvordan forener man som forælder utallige lægeundersøgelser, indlæggelser, omfattende kostomlægninger, afbrudt nattesøvn og konstante bekymringer med et normalt arbejdsliv?

Forældre og pårørende til et barn med en kronisk sygdom kan finde øvelser og forslag til, hvordan man kan håndtere sorgen og bekymringerne og finde et nyt ståsted med trivsel og udvikling for alle i familien.

Bogens sidste kapitel henvender sig til de mange forskellige fagpersoner som fx læger, sygeplejersker, sundhedsplejersker, lærere, og pædagoger, der indgår i relation til en familie med et barn med en kronisk sygdom.

Forord af John Aasted Halse, cand.pæd. og psych. med særlig vægt på børne- og familiepsykologi og socialpsykologi.

Henvender sig til forældre og pårørende til et barn med en kronisk sygdom samt fagfolk med relation til kronisk syge børn.

Det kronisk syge barn – og livet i familien’ handler om hele familiens trivsel fra diagnose-tidspunktet med chokket og krisen til den efterfølgende hverdag med ændrede roller og livsvilkår.

Smerter hos børn

- indsigt, mestring, lindring

Bogen er den første af sin art i Danmark, og er en solid grundbog om smerter hos børn fra 0 år og op til teenageårene.

Scroll to Top