Ring nu: 41 44 13 75

Psykolog Charlotte Jensen

Andre behandlinger

Voksne med handicap, kronisk eller alvorlig sygdom

Jeg har stor erfaring med at arbejde med voksne mennesker med handicap, kronisk eller alvorlig sygdom samt deres pårørende. Det kan være diagnoser som kræft, Parkinson, gigt og hjertekarsygdomme eller mere sjældne diagnoser – fx Lupus, blødersygdommen, PAH eller Marfan Syndrom.

Når man har en kronisk eller alvorlig sygdom, kan man have brug for hjælp til at forlige sig med sin sygdom og til at bearbejde de tab, ændringer og udfordringer, som sygdommen medfører. Det er ofte følelser som angst, vrede, sorg og irritabilitet, der kommer til udtryk. Nogle oplever identitetskrise, mens andre har brug for hjælp til at komme ud af en chokreaktion udløst af diagnosen eller af akutte episoder. Det er således forskelligt, hvad man har brug for hjælp til.

Folk med handicap, kronisk eller alvorlig sygdom oplever bl.a., at:

Pårørende til et menneske med kronisk eller alvorlig sygdom

Når et menneske rammes af kronisk eller alvorlig sygdom, er det ofte en hel familie, der rammes. Sygdommen vender op og ned på hverdagen hos både den sygdomsramte og hos de pårørende. Det gælder bl.a. i forhold til rollefordelingen og relationerne i familien, hvor man kan være nødt til at finde en ny måde at være sammen på. Som pårørende kan man bl.a. opleve afmagt og frustration i forhold til at stå på sidelinjen, samt udfordringen ved at skulle håndtere og bearbejde egne reaktioner samtidig med at man skal støtte den syge.

Pårørende oplever bl.a., at:

Terapi ved handicap, kronisk eller alvorlig sygdom

I terapien hjælper jeg dig bl.a. med at forlige dig med og acceptere sygdommen og de ændringer den medfører. Jeg sætter fokus på, at du får kontakt til dine ressourcer, så du bedst muligt kan mestre det vilkår, det er at have en kronisk sygdom eller være pårørende.

Jeg betoner desuden at du får konkrete redskaber til at håndtere de daglige udfordringer. Derudover kan hjælpen også være omkring kommunikation af sygdommen til de nærmeste – hvordan får du/I talt om sygdommen.

Andre behandlinger

15 min. gratis samtale

Du er altid velkommen til at ringe til mig og få 15 minutters gratis samtale over telefonen, hvor du kan:

Ring nu: 41 44 13 75

15 min. gratis samtale

Du er altid velkommen til at ringe til mig og få 15 min. gratis samtale over telefonen, hvor du kan:

Ring nu: 41 44 13 75

Klinikken i Højbjerg

Klinikken i Højbjerg i rolige omgivelser med gratis parkeringsplads ved huset.

Hyggeligt venteværelse

Klinikfællesskabet med et hyggeligt venteværelse, hvor du kan lande inden samtalen.

Behagelig atmosfære

Terapi til børn, unge og voksne ved Psykolog Charlotte Jensen

Scroll to Top