Voksne med handicap, kronisk eller alvorlig sygdom

Jeg har stor erfaring med at arbejde med voksne mennesker med handicap, kronisk eller alvorlig sygdom samt deres pårørende. Det kan være diagnoser som kræft, Parkinson, gigt og hjertekarsygdomme eller mere sjældne diagnoser – fx Lupus, blødersygdommen, PAH eller Marfan Syndrom.

Når man har en kronisk eller alvorlig sygdom, kan man have brug for hjælp til at forlige sig med sin sygdom og til at bearbejde de tab, ændringer og udfordringer, som sygdommen medfører. Det er ofte følelser som angst, vrede, sorg og irritabilitet, der kommer til udtryk. Nogle oplever identitetskrise, mens andre har brug for hjælp til at komme ud af en chokreaktion udløst af diagnosen eller af akutte episoder. Det er således forskelligt, hvad man har brug for hjælp til.

Folk med handicap, kronisk eller alvorlig sygdom oplever bl.a., at:

• det er svært at håndtere de følelsesmæssige følger af sygdom
• det er svært at acceptere, at man ikke kan det samme som før
• det er svært at håndtere, at man bliver behandlet anderledes end tidligere
• sygdommen ændrer ens selvbillede og identitet
• det er svært at overskue fremtiden
• ensomhed og tristhed kan fylde meget
• det kan være svært at få hverdagen til at hænge sammen


Pårørende til et menneske med kronisk eller alvorlig sygdom

Når et menneske rammes af kronisk eller alvorlig sygdom, er det ofte en hel familie, der rammes. Sygdommen vender op og ned på hverdagen hos både den sygdomsramte og hos de pårørende. Det gælder bl.a. i forhold til rollefordelingen og relationerne i familien, hvor man kan være nødt til at finde en ny måde at være sammen på. Som pårørende kan man bl.a. opleve afmagt og frustration i forhold til at stå på sidelinjen, samt udfordringen ved at skulle håndtere og bearbejde egne reaktioner samtidig med at man skal støtte den syge.

Pårørende oplever bl.a., at:

• de kan have svært ved at håndtere de mange og ofte modsatrettede følelser
• sygdommen ændrer og i nogle tilfælde belaster relationen til den syge
• have skyldfølelse over, at de ikke ”hjælper og gør det godt nok”
• det er svært at finde en måde at agere på og støtte op omkring den syge
• tristhed og angsten for at miste kan optage deres tanker
• der er en øget mængde af arbejdsopgaver, de må påtage sig i hjemmet


Terapi ved handicap, kronisk eller alvorlig sygdom

I terapien hjælper jeg dig bl.a. med at forlige dig med og acceptere sygdommen og de ændringer den medfører. Jeg sætter fokus på, at du får kontakt til dine ressourcer, så du bedst muligt kan mestre det vilkår, det er at have en kronisk sygdom eller være pårørende.

Jeg betoner desuden at du får konkrete redskaber til at håndtere de daglige udfordringer. Derudover kan hjælpen også være omkring kommunikation af sygdommen til de nærmeste – hvordan får du/I talt om sygdommen.

15 min. gratis samtale

Du er altid velkommen til at ringe til mig og få 15 minutters gratis samtale over telefonen.

Her kan du:

♦ høre mere om, hvordan jeg arbejder
♦ få en snak om, hvordan jeg kan hjælpe dig
♦ få et par gode råd i forhold til din situation

41 44 13 75