Chok og traumebehandling – kom fri af traumet

Nogle mennesker oplever på et tidspunkt i deres liv et voldsomt chok. Det kan fx være i forbindelse med bilulykker, røveri, overfald, dødsfald, akut livstruende sygdom eller narkose. For nogle er oplevelsen så voldsom, så de udvikler et decideret traume.

Det voldsomme chok ved fx en ulykke kan sætte en række processer i gang i hjernen. Disse medvirker til, at der sker en fastfrysning i nervesystemet, hvilket får den chokramte til at reagere, som om faren stadig er til stede. Man er fortsat højt aktiveret i nervesystemet og er i yderste alarmberedskab. På en måde føles det, som om du stadig befinder dig i selve traumet (i en anden verden), og at det ikke rigtig er gået op for dig, at det er overstået – at du faktisk er uden for fare.

Markant påvirkning af hverdagen
De fysiske, emotionelle og adfærdsmæssige reaktioner som chok og traumer kan udmønte sig i, kan påvirke din hverdag markant. Det kan føre til nedsat livskvalitet med fx angst og depression. Måske oplever du, at det kan være svært ved at mærke eller bevæge visse dele af kroppen, uden der fysiologisk set er nogen grund. Du kan også opleve, at det pludselig er svært at være sammen med andre mennesker, og at du ikke orker social kontakt.

Hvis du ignorerer symptomerne og satser på, at de fortager sig af sig selv, ender det ofte med at blive værre. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på symptomerne.

Mulige symptomer ved chok og traume:

• Hukommelsesproblemer
• Koncentrationsproblemer
• Adfærdsændringer
• Søvnbesvær og mareridt
• Træthed
• Angst og panikanfald
• Depressive symptomer
• Aggressivitet og kamp-parathed
• Uforklarlige kroniske smerter eller kropslige fornemmelser
• PTSD (Posttraumatic stress disorder)


Terapi ved chok og traume

I terapien anvender jeg redskaber fra Somatic Experience (Peter Levine), hvor fokus er at få kontakt til ressourcerne og gradvis bearbejde det traumatiske uden at angstniveauet forhøjes markant. Det er en nænsom måde, hvor jeg aldrig går direkte ind i selve traumet, men bevæger mig i yderkanten af traumet, hvor vi langsomt arbejder os længere ind på en måde, så du bevarer kontrollen.

Jeg bruger også tegneterapi til at afgrænse og bearbejde traumet og etablere kontakt til dine ressourcer. Derudover anvender jeg åndedrætsøvelser og groundingøvelser til at regulere de kropslige symptomer på traumet.

15 min. gratis samtale

Du er altid velkommen til at ringe til mig og få 15 minutters gratis samtale over telefonen.

Her kan du:

♦ høre mere om, hvordan jeg arbejder
♦ få en snak om, hvordan jeg kan hjælpe dig
♦ få et par gode råd i forhold til din situation

41 44 13 75