Parkinson – få hjælp til at bearbejde sygdommen

Parkinson er en sygdom, der primært rammer ældre mennesker, men som for nogles vedkommende kan ramme helt ned i slutningen af 20-års-alderen.

For nogle kommer diagnosen som en lettelse. De symptomer, man har oplevet, har nu endeligt et navn. Det bliver konkret. Man kan få medicin til at dæmpe symptomerne. Mange kan også føle lettelse over, at det ikke var kræft eller sklerose.

For andre er det et total chok, hvor man føler fundamentet forsvinder under en, og man bliver kastet ud i en akut krise med fx sorg, angst, tankemylder, hukommelsesproblemer og kropslige reaktioner.

Uanset om man er i krise eller ej, vil sygdommen uvægerligt medføre ændringer i hverdagen. For nogle vil der være tale om mindre ændringer, mens det for andre er omfattende ændringer.

Mange vælger at kontakte en psykolog. Det kan være for at:

• få hjælp til at bearbejde og blive hjulpet ud af krisen
• få redskaber til at tale om sygdommen med familie, kollegaer og venner
• få konkrete redskaber til at håndtere hverdagen – alene eller som par
• man som pårørende får værktøjer til at støtte den, der har Parkinson, samtidig med at man tager vare på sig selv
• tale om psykologiske overvejelser omkring behandling – fx piller, medicinpumpe og Deep Brain Stimulation operation.


Problemerne er aldrig for små

Jeg har erfaring med, at mange med Parkinson og deres pårørende kan være i tvivl om, hvorvidt deres problemer er ”store nok” til at kontakte en psykolog. Jeg har aldrig nogensinde oplevet, at problemet var for lille. Uanset problem – og problemets størrelse er du altid meget velkommen.

15 min. gratis samtale

Du er altid velkommen til at ringe til mig og få 15 minutters gratis samtale over telefonen.

Her kan du:

♦ høre mere om, hvordan jeg arbejder
♦ få en snak om, hvordan jeg kan hjælpe dig
♦ få et par gode råd i forhold til din situation

41 44 13 75

Erfaring med Parkinson siden 2005:

  • Klienter i min egen praksis – pårørende og parkinsonramte
  • Undervisning på rehabiliteringskurser for nydiagnosticerede
  • Styrk samarbejdet med lægen
  • Pårørendekurser
  • Pårørendegrupper
  • Rehabiliteringskurser for yngre børnefamilier hvor far/mor har Parkinson

Video: Styrk samarbejdet med lægen