Børnegigt – hjælp til forældre og børn

De fleste kender til gigt hos ældre mennesker, men gigt kan også ramme børn, og nogle fødes ovenikøbet med gigt.

Det er meget forskelligt, hvor meget sygdommen fylder, og hvordan den udvikler sig. Nogle børn har gigtaktivitet i et enkelt led, mens andre børn har det i næsten alle led.

Det er klart, at smerter vil kunne fylde rigtig meget for nogle børn og i den grad begrænse dem i deres hverdag og påvirke deres trivsel. Ligeledes kan behandlingsdelen med blodprøver, narkose, ledpunktur, øjenundersøgelser, tandaftryk, injektioner og bivirkninger fylde meget og skabe stor angst hos barnet

Udfordringer med skole og fritid
Yderligere er børnene ofte udsat for stort fravær, og kan derfor også få svært ved at følge fagligt med i skolen, og opleve sig selv som en del af fællesskabet. Sidst men ikke mindst virker gigten også ind i deres fritid, hvor de er trætte, uoplagte, må fravælge fritidsaktiviteter og oplever store tab.

Det er derfor ikke underligt, at man som forælder kan opleve, at ens barn reagerer. Det kan være med tristhed og tårer, med vrede og hidsighed, med tilbagetrukket og isolation eller på helt andre måder.

Barnets reaktioner kan være svære at tackle som forælder. Yderligere kan man opleve, at hverdagen kan være svær at få til at hænge sammen. Måske oplever man kampe med kommunen. Man erfarer at netværket forsvinder. Og man kan stå med en bekymring og sorg på sit barns vegne, som kan være svær at dele.

Der kan således være god grund til at kontakte en psykolog såvel for børn som voksne.

Nogle af de temaer man fx kan arbejde med er:

• Smertehåndtering
• Behandlingstraumer og angst – fx angst for nåle
• Bearbejdning af sorgen og tabet forbundet med gigten
• Forløsning af følelsesmæssige reaktioner
• Vejledning til at mestre konkrete situationer i hverdagen


Min erfaring med børnegigt
Jeg har siden 2005 haft tæt samarbejde med Gigtramte Børns Forældreforening. Bl.a. i forbindelse med undervisning, visualiseringsgrupper for børn med gigt samt grupper for raske søskende.

Ligeledes har jeg i min klinik haft mange familier med børnegigt – nogle gange er det forældrene, jeg har i terapi, andre gange barnet.

15 min. gratis samtale

Du er altid velkommen til at ringe til mig og få 15 minutters gratis samtale over telefonen.

Her kan du:

♦ høre mere om, hvordan jeg arbejder
♦ få en snak om, hvordan jeg kan hjælpe dit barn
♦ få et par gode råd i forhold til dit barns situation

41 44 13 75