Stressbehandling ved Psykolog Charlotte Jensen

Ring nu: 41 44 13 75

Stresshåndtering med Psykolog Charlotte Jensen

Andre behandlinger

Stressbehandling – ændre dine tanker, vaner og adfærd

Gennem livet er det ikke unormalt at opleve stress. Længerevarende stress er en psykisk og fysisk belastning, som kan have skadelige konsekvenser. Stress kan være udløst af fx arbejdspres, for høje krav fra omverdenen, at skulle få et familieliv til at fungere, eller have for høje krav til sig selv – fx trangen til at præstere. Det kan også være en kombination af det hele.

Stress opstår, når man oplever, der ikke er overensstemmelse mellem de ressourcer, man har, og de krav man bliver mødt med fra omverdenen og/eller fra én selv. Når vi er stressede, får vi forskellige symptomer, som er kroppens og psykens signaler på, at der er noget galt, og at vi bør gøre noget.

Symptomer på stress kan bl.a. ses ved:

Terapi ved stressbehandling

I terapi med stressramte tager jeg afsæt i at få klarlagt, hvad der udløser stressen. At få klarlagt de ting, der stresser – og som modpol hertil finde de områder og situationer eller øjeblikke, hvor man oplever mindre stress.

På samme måde arbejder jeg også med kroppen. At blive bevidst om, hvor i kroppen, stressoplevelsen især mærkes – og ligeledes blive bevidst om og komme i kontakt med områder i kroppen, der er mere afspændte og rolige. Her kan det bl.a. være hensigtsmæssigt at arbejde med den kropslige regulering af stress gennem bl.a. afspændingsøvelser og åndedrætsøvelser.

I det terapeutiske arbejde med at regulere stress, vil der ofte arbejdes med konkrete redskaber – fx at øve sig i at ”sige fra” med god samvittighed, eller det omvendte – at øve sig i at ”sige til” og bede om hjælpen. Det er ofte hensigtsmæssigt at lære strategier til både at imødegå de udfordringer og krav, du møder samt ændre de tankemønstre, vaner og den adfærd, der er med til at udløse og vedligeholde stress. Det kan fx handle om at prioritere anderledes i arbejdsopgaverne, at sænke overlæggeren og ændre forventningerne til dig selv.

Andre behandlinger

15 min. gratis samtale

Du er altid velkommen til at ringe til mig og få 15 minutters gratis samtale over telefonen, hvor du kan:

Ring nu: 41 44 13 75

15 min. gratis samtale

Du er altid velkommen til at ringe til mig og få 15 min. gratis samtale over telefonen, hvor du kan:

Ring nu: 41 44 13 75

Klinikken i Højbjerg

Klinikken i Højbjerg i rolige omgivelser med gratis parkeringsplads ved huset.

Hyggeligt venteværelse

Klinikfællesskabet med et hyggeligt venteværelse, hvor du kan lande inden samtalen.

Behagelig atmosfære

Terapi til børn, unge og voksne ved Psykolog Charlotte Jensen

Scroll to Top