Få hjælp til at håndtere kræft hos børn og voksne

Kræft kan ramme i alle aldre og kommer ofte som et stort chok, hvor man kastes ud i en eksistentiel krise med tanker om liv og død. Samtidig bliver man tilbudt massive behandlingsforløb og kan opleve, at kræften og behandlingen næsten kommer til at fylde alt.

Nogle føler sig fortrøstningsfulde, mens andre oplever invaliderende dødsangst. Nogle er optimistiske og fokuserer på det positive, mens andre oplever sorg og stor psykisk smerte.

I nogle børnefamilier oplever forældrene, at deres barn får kræft, og såvel deres eget som deres barns liv tager en markant drejning, hvor lange hospitalsindlæggelser bliver en del af hverdagen. Dette kan have særdeles store konsekvenser for trivslen i familien og især ramme eventuelle raske søskende. Raske søskende bliver ofte oversete fordi sygdommen og kampen for overlevelse fylder så meget.

Få hjælp til at håndtere kræften
Såvel sygdomsramte som pårørende, børn som voksne, kan have brug for at kontakte en psykolog. Det kan fx være:

• Hjælp til at håndtere bekymringer og angst
• Støtte til at få kontakt til sine ressourcer
• Bearbejdning af svære ting – fx sygdomsforløbet
• Bearbejdning af behandlingstraumer
• Bearbejdning af de omvæltninger og tab en kræftdiagnose fører med sig
• Hjælp til at finde tilbage til en normal hverdag
• Støtte til raske søskende i børnefamilier


Min erfaring med kræft:

  • 2017 -: Tilknyttet som konsulent hos FAVN for familier hvor et barn får kræft, Børnecancerfonden og Foreningen Cancerramte Børn.
  • 2011 -: Rehabiliteringskurser for kræftramte, Randers Sundhedscenter
  • 2008-2012: Det Palliative Team, Aarhus Sygehus
  • 2005: Samtalegrupper for raske søskende til børn med kræft, Kræftrådgivningen i Aarhus.
  • 2004: Kandidatafhandling: ”Adaption hos raske søskende til kræftsyge børn”, Aarhus Universitet
  • 2002-2007: “Besøgsven” og efterfølgende ”aftenrådgiver” på frivillig basis, Kræftrådgivningen i Aarhus

15 min. gratis samtale

Du er altid velkommen til at ringe til mig og få 15 minutters gratis samtale over telefonen.

Her kan du:

♦ høre mere om, hvordan jeg arbejder
♦ få en snak om, hvordan jeg kan hjælpe dig
♦ få et par gode råd i forhold til din situation

41 44 13 75