Smerter hos børn
– indsigt, mestring, lindring

Mine bøger:

Smerter hos børn henvender sig til fagpersoner, der arbejder med børn i sundhedsfagligt regi, og til forældre til børn med smerter. Den er desuden oplagt læsning for studerende på psykologistudiet samt på uddannelserne til sygeplejerske, fysio- og ergoterapeut.

Maiken Bjerg er SE-traumeterapeut og har mange års erfaring med børn med forskellige traumer og kroniske lidelser, herunder smerter. Hun arbejder i dag i privat praksis.

Charlotte Jensen er cand.psych. og har i sit arbejde særligt fokus på familier med kronisk sygdom. Hun arbejder i dag i egen praksis.

Smerter hos børn – indsigt, mestring, lindring

Frydenlund, 2014

Skrevet sammen med min kollega Maiken Bjerg.

Den første bog på dansk om smerter hos børn. En solid grundbog i arbejdet med børn der har smerter og til forældre til børn med smerter.

Smerte er et komplekst fænomen, der griber ind i mange aspekter af barnets og familiens liv, og det er ikke altid enkelt at løse smerteproblematikker. Smerter påvirker barnets generelle overskud til at være nærværende, fokuseret og koncentreret og sågar dets oplevelse af grundlæggende tryghed.

Bogen giver forældre og fagpersoner omkring barnet indsigt i smerten, oplevelsen af at kunne mestre den og ikke mindst redskaber til at lindre – og dermed mindske – følelsen af afmagt og hjælpeløshed. Den beskæftiger sig med børn i alderen fra 0 år og op til teenageårene. Bogen bygger på den nyeste teori og forskning, hvilket hele vejen igennem illustreres af cases.

Bogen indfører i den psykologiske og neurofysiologiske forståelse af smerter og opstiller redskaber til håndtering af barnets smerter, således at de kommer til at fylde mindst muligt. Den ser f.eks. også på forældres møde med sygehusvæsenet, på problematikker vedrørende børn i narkose, på kroniske smerter, når behandlingen giver smerter, musikterapi, mindfulness, massage og meget mere. Ligeledes tages der hånd om nogle af de dilemmaer, fagfolk kan komme i, når de eksempelvis i forbindelse med en procedure påfører barnet smerte.

Med udgangspunkt i denne bog bliver det muligt at give børn med smerter de bedste betingelser for at udvikle sig, trives, skabe sociale relationer og øge deres indlæringsmuligheder.

Bogen henvender sig til fagpersoner, der arbejder med børn i sundhedsfagligt regi, og til forældre til børn med smerter. Den er desuden oplagt læsning for studerende på psykologistudiet samt på uddannelserne til sygeplejerske, fysio- og ergoterapeut.

Bogen er den første af sin art i Danmark, og er en solid grundbog om smerter hos børn fra 0 år og op til teenageårene.

Det kronisk syge barn

og livet i familien

Det kronisk syge barn – og livet i familien, handler om hele familiens trivsel fra diagnose-tidspunktet med chokket og krisen til den efterfølgende hverdag med ændrede roller og livsvilkår.

Scroll to Top