Psykolog Charlotte Jensen

Ring nu: 41 44 13 75

Behandling af sorg og krise ved Psykolog Charlotte Jensen

Sorg og krise – at vokse og komme hel igennem

Alle mennesker vil på et tidspunkt opleve sorg og krise. Det kan fx være relateret til dødsfald af nærtstående personer, sygdom, skilsmisse, ulykker eller at livet ikke blev, som man drømte om. Sorg og krise er ofte knyttet til en aktuel episode, men nogle gange kan sorgen også relatere sig til gamle ikke-færdigbearbejdede tab, som man pludselig er kommet i kontakt med.

Tab er et livsvilkår som ændrer livet og sætter fodspor. Sorgreaktioner svinger meget, hvor du næsten kan føle det som et pendul fra den ene yderlighed til den anden. Nogle gange fyldes du af fortvivlelse og kan opleve livet som meningsløst; andre gange er det bekymringerne om, hvordan du skal tackle din fremtid, og hvordan du skal finde mening i det forandrede liv.

Sorgen kan være så stor, at man ikke kan forestille sig, at livet igen bliver udholdeligt og værd at leve, og man kan føle en stor tomhed og meningsløshed. Nogle søger derfor hjælp til at bearbejde sorgen, få genskabt kontakten til sine ressourcer og få mestringsstrategier til at håndtere det svære.

Sorg og krise kan bl.a. give følgende psykiske og fysiske symptomer:

Psykiske symptomer på sorg og krise
Fysiske symptomer på sorg og krise

Terapi ved sorg og krise

En del af terapien handler om, at du får sat ord på det konkrete men ofte også de usynlige tab, der opstår ved fx et dødsfald, en ulykke eller ved alvorlig sygdom. Nogle kan være bange for at mærke de ofte kraftfulde følelser og impulser, der udspringer af sorgen, og for nogle kan det derfor være vigtigt blot at lære at turde mærke og rumme sorgens følelser.

Nogle har brug for at arbejde med og udtrykke den vrede, der ofte følger i kølvandet på sorgen. Andre har mest af alt brug for et rum til at dele det, der fylder. I kraft af at arbejde med sorgen, vil de fleste også opleve en øget kontakt til deres ressourcer og føle at de udvikles som menneske.

15 min. gratis samtale

Du er altid velkommen til at ringe til mig og få 15 minutters gratis samtale over telefonen, hvor du kan:

Ring nu: 41 44 13 75

15 min. gratis samtale

Du er altid velkommen til at ringe til mig og få 15 min. gratis samtale over telefonen, hvor du kan:

Ring nu: 41 44 13 75

Klinikken i Højbjerg

Klinikken i Højbjerg i rolige omgivelser med gratis parkeringsplads ved huset.

Hyggeligt venteværelse

Klinikfællesskabet med et hyggeligt venteværelse, hvor du kan lande inden samtalen.

Behagelig atmosfære

Terapi til børn, unge og voksne ved Psykolog Charlotte Jensen

Scroll to Top