Behandling af lavt selvværd ved Psykolog Charlotte Jensen

Ring nu: 41 44 13 75

Bedre selvværd med Psykolog Charlotte Jensen

Andre behandlinger

Behandling af lavt selvværd – lær at holde af dig selv

Nogle kæmper med en grundlæggende oplevelse af ikke at være god nok. Det påvirker adfærden negativt og er hæmmende i hverdagen.

Du kan tænke, at andre er mere perfekte end dig selv. Du forestiller dig, at andre sikkert tænker en masse negative tanker om dig: ”Hun er vel nok underlig” eller ”han er godt nok kedelig”.

Dette kan bl.a. medføre, at du altid tænker på at gøre andre glade og tilsidesætter egne behov, at du altid er enormt meget ”på arbejde” for at gøre andre tilfredse uanset hvad du foretager dig, eller at du trækker dig socialt og ”skjuler” dig.

Lavt selvværd kan bl.a. udløses af:

Terapi ved lavt selvværd

Gennem terapi er det muligt at ændre disse unuancerede negative tanke- og adfærdsmønstre, der ofte har rødder tilbage i barndommen. Jeg arbejder med relationer til forældrene og/eller autoriteter i dit liv samt med de forestillinger du evt. har om, hvad andre måtte tænke om dig. På forskellig måde arbejder jeg således med at korrigere den indre negative stemme, der fortæller dig, at du ikke er god nok.

Du vil bl.a. få redskaber til at anerkende og værdsætte dig selv, for den du er. Lavt selvværd kan også komme ved længerevarende stress, hvor du i for lang tid har tilsidesat egne behov og stillet for store krav til dig selv. Her er det bl.a. vigtigt at arbejde med at have realistiske forventninger til dig selv.

Andre behandlinger

15 min. gratis samtale

Du er altid velkommen til at ringe til mig og få 15 minutters gratis samtale over telefonen, hvor du kan:

Ring nu: 41 44 13 75

15 min. gratis samtale

Du er altid velkommen til at ringe til mig og få 15 min. gratis samtale over telefonen, hvor du kan:

Ring nu: 41 44 13 75

Klinikken i Højbjerg

Klinikken i Højbjerg i rolige omgivelser med gratis parkeringsplads ved huset.

Hyggeligt venteværelse

Klinikfællesskabet med et hyggeligt venteværelse, hvor du kan lande inden samtalen.

Behagelig atmosfære

Terapi til børn, unge og voksne ved Psykolog Charlotte Jensen

Scroll to Top