Om autoriseret psykolog
Charlotte Jensen

Personlig fakta:

Jeg er født i Aarhus i 1975 og har to døtre fra henholdsvis 2011 og 2014.

Uddannelse:

Jeg er uddannet psykolog på Aarhus Universitet i 2004, og har siden da haft et særligt fokus på familier med handicap eller kronisk sygdom – såvel hos børn som voksne. Ligeledes arbejder jeg meget med sorg samt chok og traumer.

Min klinik:

Jeg indgår i Psykoterapi Højbjerg, Axel Gruhns Vej 16, Højbjerg, der ligger 5 km fra Aarhus og er et klinikfællesskab af erfarne psykologer og psykoterapeuter.

Terapi:

I min praksis møder jeg børn, unge og voksne med mange forskellige problemstillinger – det kan være alt fra sorg, krise, tab, chok, traumer og handicap/kronisk/alvorlig sygdom til stress, angst, depression, ensomhed og selvværdsproblematikker.

Erfaringer med kræft:

Jeg er tilknyttet konsulent for FAVN (børnecancerfonden) og har parallelt med min praksis tidligere arbejdet i Det Palliative Team på Aarhus Sygehus samt i Kræftrådgivningen. Dette har givet mig en unik erfaring omkring arbejdet med alvorligt syge børn og voksne, terminale, pårørende, efterlevende samt børn, som har en kræftsyg bror/søster eller har mistet en nærtstående.

Samarbejdspartnere:

Min interesse for handicap og kronisk sygdom har bevirket, at jeg, siden jeg blev færdiguddannet, har haft opgaver for adskillige patientforeninger – heriblandt Gigtramte Børns Forældreforening, Cystisk Fibrose Foreningen og Parkinsonforeningen.

Mit arbejdsliv:

Variationen i mit arbejde har stor betydning, og jeg føler mig meget privilegeret i forhold til, at jeg kan kombinere min daglige klientpraksis med undervisning, artikel- og bogskrivning. For mig er det særdeles meningsfuldt at arbejde på den måde. Jeg oplever det som et rigtig givtigt spændingsfelt, hvor teori og praksis kobles sammen, der giver mig ny indsigt, vitalitet og læring.

Klinikken i Højbjerg

Klinikken i Højbjerg i rolige omgivelser med gratis parkeringsplads ved huset.

Hyggeligt venteværelse

Klinikfællesskabet med et hyggeligt venteværelse, hvor du kan lande inden samtalen.

Behagelig atmosfære

Terapi til børn, unge og voksne ved Psykolog Charlotte Jensen

Scroll to Top