Terapi med tryghed, anerkendelse og tydelighed
ved Psykolog Charlotte Jensen

Terapi ved Psykolog Charlotte Jensen

Andre behandlinger

Terapeutisk tilgang: Terapi med tryghed, anerkendelse og tydelighed

Ligesom der kan være mange forskellige grunde til at kontakte en psykolog, kan terapi være meget forskellig afhængigt af personlig stil og efteruddannelser hos den psykolog man går hos.

Jeg mener, at en tryg og tillidsfuld kontakt er afsættet for et godt terapeutisk forløb. Jeg vil altid gøre mit bedste for at skabe rammerne for en konstruktiv terapeutisk proces, og jeg er god til at skabe kontakt og et trygt rum for dig. Det gør jeg gennem nærvær, ægthed, anerkendelse og tydelighed.

Jeg er empatisk og rummende, ligesom jeg kan være konfronterende i de situationer, hvor det er relevant. Jeg betoner relationer og dermed også dét, der udspiller sig her-og-nu i det terapeutiske rum mellem os. Det gør jeg både i terapien med voksne og i min terapi med børn og unge.

Fokus på kroppens reaktioner

Jeg har taget forskellige efteruddannelser og kurser. Fælles for dem er, at de på forskellig vis inddrager kroppen. Det er i kroppen, vi reagerer, hvis vi kæmper med mentale udfordringer. De kropslige reaktioner kan fx være uro, anspændthed, søvnproblemer, øresusen, hjertebanken og hovedpine, eller vi kan opleve, hovedet summer af tanker.

Vi kan mærke ked-af-det-hed som en trykken for brystet og bekymringer som en knugen i maven. Præcis på samme måde er det også i kroppen, at vi kan få kontakt til vores ressourcer, kraft og livfuldhed. Derfor er kroppen vigtig at inddrage i terapien.

Min terapi tilpasses efter dine behov

Jeg tager udgangspunkt i dig. Din situation. Dine udfordringer. Dine oplevelser. Din forståelse af verden samt det, du vælger at dele med mig. Det, du kommer med og ønsker at arbejde med, er unikt.

Det er således individuelt, hvad man har brug for, hvilket betyder, at jeg tilpasser min arbejdsmetode, så den matcher dine behov. Fx er det nogle gange hjælpsomt at arbejde med tankerne, mens det andre gange er mere meningsfuldt at arbejde med følelser og de sansninger, der sker i kroppen. Nogle gange vil der være brug for at sætte ord på og arbejde med tankerne, mens der andre gange er mere brug for stilhed og tid til fordybelse.

Min terapeutiske tilgang

Mit primære afsæt er den psykodynamiske tilgang. Desuden inddrager jeg forskellige metoder afhængigt af, hvad problemstillingen er – blandt andet: Somatic Experience, tegneterapi, afspændingsteknikker, visualisering og tankefeltsterapi ligesom jeg også benytter dele fra den kognitive terapi.

Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening og er som psykolog underlagt psykologloven. Dette betyder, at jeg følger de gældende etiske principper – herunder foreningens regler mht. etik, journalpligt og tavshedspligt.

Tavshedspligten betyder, at alt, hvad vi taler om, er strengt fortroligt. I praksis betyder dette bl.a., at jeg ikke må videregive oplysninger til fx din læge eller sagsbehandler uden dit samtykke.

Hvis der eksempelvis skal udarbejdes en erklæring til kommunen, gennemgår jeg den altid med dig, inden jeg sender den.

Andre behandlinger

15 min. gratis samtale

Du er altid velkommen til at ringe til mig og få 15 minutters gratis samtale over telefonen, hvor du kan:

Ring nu: 41 44 13 75

15 min. gratis samtale

Du er altid velkommen til at ringe til mig og få 15 min. gratis samtale over telefonen, hvor du kan:

Ring nu: 41 44 13 75

Klinikken i Højbjerg

Klinikken i Højbjerg i rolige omgivelser med gratis parkeringsplads ved huset.

Hyggeligt venteværelse

Klinikfællesskabet med et hyggeligt venteværelse, hvor du kan lande inden samtalen.

Behagelig atmosfære

Terapi til børn, unge og voksne ved Psykolog Charlotte Jensen

Scroll to Top