Bøger, egne artikler og interview-artikler

Jeg har ud fra den unikke viden, jeg har omkring handicappede og kronisk syge børn skrevet bøger og adskillige artikler om emnet. Desuden er jeg blevet interviewet til en del forskellige fagblade, patientforeningsblade og aviser.

Fokus for artikler og interviews spænder bredt. Alt fra bl.a. udfordringer for de raske søskende, smerter og smertemestring, behandlingsprocedurer, til generelle udfordringer for familier med et kronisk sygt eller handicappet barn – heriblandt krise, kommunikation om sygdommen og håndtering af samarbejdet med kommunen.