Artikler af Charlotte Jensen

Jungleloven råder i Aarhus Kommune – survival of the fittest

Kronik i JP Arhus, den 12. november 2017

Kronikken retter en kritik af Aarhus Kommunes handicapcenter for børn og unge. Gennem mine erfaringer som psykolog og mor har jeg oplevet massive udfordringer med at kæmpe mod systemets voldsomme bureaukrati, obligatoriske afslag og ikke at blive hørt. En kamp, hvor det er de mest ressourcestærke forældre,  der i sidste ende ofte får den hjælp de har behov for, mens de forældre, der ikke kan overskue ankesagerne giver op.  

Læs kronikken

”Skyggebørn – Når bror eller søster er syg”

Sundhedsplejersken, oktober, 2016

Artiklen sætter fokus på de udfordringer, raske børn kan opleve i hverdagen, ved at vokse op i en familie, hvor en bror eller søster har en kronisk sygdom. Den beskriver de følelsesmæssige, adfærdsmæssige og fysiske reaktioner, man kan opleve hos børnene. Sidst men ikke mindst nævnes forskellige tilbud for og tiltag omkring barnet, som kan støtte dets mestring.

Læs artiklen

Betydning af smerte – for det præmature barn

P – Psykologernes Fagmagasin, september, 2015
Skrevet sammen med min kollega Maiken Bjerg

Artiklen sammenfatter nyere forskning om, hvordan procedurerelaterede smerter samt kroniske smerter påvirker det præmature barns nervesystem og udvikling af hjernen. Desuden sættes fokus på, hvad man kan gøre som forælder eller behandler i forhold til at støtte det præmature barns smertelindring bedst muligt.

Læs artiklen

Betydning af smerte – for præmature børn

Livsbladet, Dansk Præmatur Forening, april 2015
Skrevet sammen med min kollega Maiken Bjerg

Artiklen er unik af sin art i Danmark. Den sammenfatter nyere eksisterende forskning om følgevirkninger af procedurerelaterede smerter ved præmature børn, hvad kroniske smerter gør ved hjernens udvikling og ved nervesystemet, og ikke mindst hvad man skal være opmærksom på som forælder/behandler i forhold til at hjælpe det præmature barn bedst muligt med at lindre smerterne.

Læs artiklen

Kom til kræfter – på en ny måde

Helse, februar 2007

Artiklen er en beskrivelse af “Kom til Kræfter” – et rehabiliteringsprojekt som Kræftrådgivningen i Aarhus tilbyder mennesker med kræft. I projektet indgår såvel faste ugentlige tilbud, som minikurser og temadage. Projektet vægter det sociale aspekt – det at være sammen med andre ramt af kræft – bl.a. ved at deltage i maleværksted, Qi gong og morgensang/ sangterapi.

Læs artiklen

De glemte børn – når man er for rask til at blive set

Omsorg – nordisk tidsskrift for palliativ medicin, 2005

Fokus for artiklen er raske søskende til et barn med kræft. Artiklen baserer sig på den eksisterende forskning omkring, hvad det vil sige at vokse op som det raske barn i en familie med børnekræft. Heriblandt de følelsesmæssige og adfærdsmæssige reaktioner man kan se hos barnet, samt hvordan man ud fra en faglig vinkel kan intervenere i forhold til det raske barn.

Læs artikel

Det raske barn

Psykolog Nyt, januar 2005

Artiklen sætter fokus på, hvordan er det at vokse op, som det raske barn i en familie med børnekræft? Blandt andet de udfordringer og ændringer i hverdagen det raske barn oplever, de reaktioner man kan se hos det raske barn, samt hvordan det er muligt at intervenere i forhold til barnet.

Læs artiklen