Få hjælp til at håndtere kræften
ved Psykolog Charlotte Jensen

Ring nu: 41 44 13 75

Psykolog Charlotte Jensen

Andre behandlinger
  • Terapi til børn, unge og voksne

  • Kronisk sygdom

  • Chok og traume

  • Stress

  • Selvværd

Få hjælp til at håndtere kræft hos børn og voksne

Kræft kan ramme i alle aldre og kommer ofte som et stort chok, hvor man kastes ud i en eksistentiel krise med tanker om liv og død. Samtidig bliver man tilbudt massive behandlingsforløb og kan opleve, at kræften og behandlingen næsten kommer til at fylde alt.

Nogle føler sig fortrøstningsfulde, mens andre oplever invaliderende dødsangst. Nogle er optimistiske og fokuserer på det positive, mens andre oplever sorg og stor psykisk smerte.

I nogle børnefamilier oplever forældrene, at deres barn får kræft, og såvel deres eget som deres barns liv tager en markant drejning, hvor lange hospitalsindlæggelser bliver en del af hverdagen. Dette kan have særdeles store konsekvenser for trivslen i familien og især ramme eventuelle raske søskende. Raske søskende bliver ofte oversete fordi sygdommen og kampen for overlevelse fylder så meget.

Få hjælp til at håndtere kræften

Såvel sygdomsramte som pårørende, børn som voksne, kan have brug for at kontakte en psykolog.
Det kan fx være:

Min erfaring med kræft:

2017 – : Tilknyttet som konsulent hos FAVN for familier hvor et barn får kræft, Børnecancerfonden og Foreningen Cancerramte Børn.

2011 – : Rehabiliteringskurser for kræftramte, Randers Sundhedscenter

2008-2012: Det Palliative Team, Aarhus Sygehus

2005: Samtalegrupper for raske søskende til børn med kræft, Kræftrådgivningen i Aarhus.

2004: Kandidatafhandling: ”Adaption hos raske søskende til kræftsyge børn”, Aarhus Universitet

2002-2007:  ”Besøgsven” og efterfølgende ”aftenrådgiver” på frivillig basis, Kræftrådgivningen i Aarhus

15 min. gratis samtale

Du er altid velkommen til at ringe til mig og få 15 minutters gratis samtale over telefonen, hvor du kan:

Ring nu: 41 44 13 75

15 min. gratis samtale

Du er altid velkommen til at ringe til mig og få 15 min. gratis samtale over telefonen, hvor du kan:

Ring nu: 41 44 13 75

Klinikken i Højbjerg

Klinikken i Højbjerg i rolige omgivelser med gratis parkeringsplads ved huset.

Hyggeligt venteværelse

Klinikfællesskabet med et hyggeligt venteværelse, hvor du kan lande inden samtalen.

Behagelig atmosfære

Terapi til børn, unge og voksne ved Psykolog Charlotte Jensen

Scroll to Top