Foredrag og undervisning for fagpersoner
ved Psykolog Charlotte Jensen

Kronisk syge børn

Ring nu: 41 44 13 75

Foredrag med psykolog Charlotte Jensen

Kronisk syge børn – foredrag og undervisning for fagpersoner

Jeg har mange års erfaring med at undervise forskellige faggrupper – heriblandt ergoterapeuter, fysioterapeuter, sygeplejersker, sundhedsplejersker, farmakonomer, social- og sundhedsassistenter, lærere og pædagoger.

Jeg tilbyder såvel heldagsundervisning som enkelte undervisningstimer (fx et fyraftensmøde), der er skræddersyet efter Jeres ønsker og behov.

Jeg tilbyder desuden supervision til fagpersoner, der på forskellig måde arbejder med handicappede, kronisk eller alvorligt syge børn.

Foredrag med Psykolog Charlotte Jensen

Grundlæggende vægter jeg at inddrage deltagernes erfaringer i min undervisning, da dette giver den mest dynamiske og levende undervisning.
Ved undervisning over flere timer indlægger jeg oftest gruppearbejde – gerne med inddragelse af en konkret case fra Jeres arbejde.

Fokus på Jeres hverdag og behov

Det kan være, at Jeres arbejdsplads sætter øget fokus på familier med kronisk syge børn, og at I derfor kan have brug for at opkvalificere jeres viden. Måske arbejder I med børn, der har mange smerter, og mangler viden og indsigt i den komplekse forståelse af barnets smerter, samt hvad man konkret kan gøre for at støtte barnets smertemestring.

Det kan også være, at I dagligt påfører barnet smerte eller angst gennem behandlingsprocedurer (fx blodprøver, injektioner, fysioterapeutisk træning eller sug), og at I har brug for nye strategier til, hvordan man psykologisk set kan støtte barnets mestring af behandlingsprocedurerne og mindske risikoen for angst. Måske handler det i højere grad på Jeres arbejdsplads om, hvordan man kan kommunikere og skabe et konstruktivt samarbejde med forældrene? Der kan således være mange grunde til, hvorfor I kan have behov for undervisning.

Eksempler på foredragsemner:

Ring og få en snak

Er din arbejdsplads interesseret i et foredrag/undervisning og i at høre mere om, hvad jeg kan tilbyde? Så er du meget velkommen til at kontakte mig, og få en uforpligtende snak om bl.a.: 

  • hvilket emne I har fokus på
  • hvordan jeg kan skræddersy det bedste indhold til Jer
  • hvilken form i foredrag/undervisning I ønsker 
Priser

Foredrag og undervisning

Du er meget velkommen til at kontakte mig angående et tilbud på foredrag og/eller undervisning.

Pris efter aftale
Mine priser afhænger bl.a. af, hvor i landet foredraget eller undervisningen er, deltagerantal og typen af opgave.

Rejsegodtgørelse
Transport efter eget valg. Kørsel i egen bil, broafgift, færge, tog.
Ved kørsel i egen bil tages statens kørselstakt. For 2017 er denne 3,53 kr./km.

Referencer:
Novo Nordisk
Spastikerforeningen
Dansk Psykologforening
Mylan
Pharmakon
Philadelphia
Greve Kommune
Svendborg Kommune
Børneafdelingen Skejby Sygehus
Social og Sundhedsskolen
Trygfondens Familiehusandicap

Scroll to Top