CV - arbejde - Charlotte Jensen

2017- : Tilknyttet som projektleder og psykolog for Cystisk Fibrose Foreningen.
Jeg er ansat til at lede og evaluere et 5-årigt psykologtilbud, der bl.a. indbefatter psykologsamtaler til børn, unge og voksne, webinar-kurser, etablering af kontaktfamilie-netværk samt tekst til info-materiale.

2016- : FAVN – Børnecancerfonden og Foreningen Cancerramte Børn.
Tilknyttet som psykolog på konsulentbasis. Yder terapi til familier, hvor et barn har kræft.

2011- : Forfatter:
Det kronisk syge barn – og livet i familien, Dansk Psykologisk Forlag, 2011.
Smerter hos børn. Indsigt, mestring, lindring, Frydenlund, 2014. (Skrevet sammen med min kollega Maiken Bjerg).

2011- : Konsulentopgaver for Randers Sundhedscenter.
Undervisning på kræftrehabilitering- og hjerte-kar-rehabiliterings-hold

2005- : Konsulentopgaver for diverse patientforeninger.
Heriblandt oplæg, undervisning, workshops, terapigrupper. Desuden laver jeg tekst til hjemmesider omkring børn eller voksne med en kronisk/alvorlig sygdom. Se mere på undervisning for patientforeninger.

2008-2012: Deltidsstilling i Det Palliative Team på Aarhus Sygehus.
Terapeutiske forløb til terminale patienter, deres pårørende og efterlevende, samt samtalegrupper for børn, der har mistet en forælder.

2005- : Egen praksis

2005-2006: Uddannelsesstilling.
Hos privatpraktiserende psykolog Ingrid Christiansen og efterfølgende psykolog Solvej Sangild.

2002-2007: Tilknyttet Kræftrådgivningen Heimdal – både som frivillig og lønnet.
Samtaleforløb med kræftpatienter, pårørende og efterlevende. Samtalegrupper for raske søskende, der har en bror/søster med kræft.

Scroll to Top